01.07.2021

Daň z příjmů:

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

12.07.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.2021

Daň silniční:

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021

20.07.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.07.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.07.2021

Energetické daně:

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty