01.07.2022

Daň z příjmů:

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

11.07.2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15.07.2022

Daň silniční:

 • záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022

20.07.2022

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2022

25.07.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2022
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2022
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

31.07.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022