Od 1. 1. 2022 jsou zrušeny zálohy na silniční daň. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna 2023. Zároveň došlo ke značnému zúžení předmětu daně a ke snížení výše daně.

Novela zákona ruší všechny zálohy u všech daňových subjektů, které budou podávat přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2022 nebo jeho část. Finanční správa daňovým poplatníkům doporučuje neplatit zálohu se splatností k 15. červenci, ani následující zálohy.

Novela zákona také velmi zásadně zužuje předmět daně. Předmětem daně jsou pouze vybraná nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 12 tun.

Předmětem daně už nejsou osobní vozidla a nákladní vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny. Vozidla s největší povolenou hmotností méně než 12 tun sice jsou předmětem daně, ale výše daně je nulová, a proto se do daňového přiznání neuvádějí.

(Zdroj: FS ČR)