Na základě výsledků analýzy sekce daňové kontroly a analýzy dostupných dat u skupiny vybraných daňových subjektů realizujících obchody s kryptoměnami za zdaňovací období kalendářních roků 2019 a 2020, detekovala Finanční zpráva daňové subjekty které řádně nepřiznaly nebo neodvedly daň z příjmů plynoucích z těchto transakcí.

V některých případech byla správcem dovyměřena daň, zatím u 80 % kontrolovaných daňových subjektů, co vedlo k identifikaci dalších subjektů, u nichž existuje podezření na nepřiznání příjmů plynoucích z obchodování s kryptoměnami.

Správce daně bude oblast kryptomen kontrolovat i nadále. Na základě tuzemské i mezinárodní spolupráce v oblasti daní probíhá výměna informací např. s orgány, které dohlíží na regulaci v oblasti boje proti praní špinavých peněz, či se zahraničními daňovými správami, jež během své činnosti detekují subjekty, kterým plynou příjmy v souvislosti s kryptoměnami a jedná se o rezidenty České republiky.Předmětem zájmu jsou i kryptosměnárny, kryptoburzy, subjekty provozující těžbu kryptoměn a rovněž poskytovatelé vybraných typů služeb specificky vázaných na kryptoměny.

(Zdroj: FS ČR)