01.08.2022

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022

Energetické daně:

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

09.08.2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

22.08.2022

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.08.2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.08.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022
 • souhrnné hlášení za červenec 2022
 • kontrolní hlášení za červenec 2022

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za červenec 2022
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)

31.08.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022

Daň z nemovitých věcí:

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)