Evropská komise (EK) schválila nový Operační program „Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost“ (OP TAK). Z fondů EU je na podporu podnikáni připraveno 81,5 miliardy korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří české podniky až do roku 2027.  S výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy v něm budou moci žádat podnikatelé z celé ČR.

OP TAK navazuje na svého programového předchůdce „Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.

Láká na další příležitosti podpory podnikání v oblastech:

  • výzkumu,
  • vývoje,
  • inovací a digitalizace,
  • rozvoje podnikání a dovedností,
  • digitální infrastruktury,
  • chytré energetiky,
  • cirkulární ekonomiky
  • čisté mobility.

OP TAK primárně cílí na malé a střední podniky. Nabízí podporu i pro kategorie „small mid-caps“ a „mid-caps“. Zároveň umožní, tak jako v minulosti, zapojení velkých podniků v oblastech výzkumu a vývoje nebo energetiky.