Řídící orgán OP TAK MPO vyhlásil I. výzvu v aktivitě Úspory energie z OP TAK. Pro podnikatele připravil celkem 10 mld. korun. Zároveň byla vyhlášená i výzva na podporu větrné elektrárny.

Žádosti o podporu lze podávat od 01. 09. 2022. Na projekt je možné získat dotaci minimálně ve výši 0,5 milionu korun a maximálně do výše 200 milionů korun. Podle typu podniku a regionu se míra podpory pohybuje od 35% do 65%.