09.09.2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2022

Daň z příjmů:

 • čtvrtletní záloha na daň

20.09.2022

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26.09.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022
 • souhrnné hlášení za srpen 2022
 • kontrolní hlášení za srpen 2022

26.09.2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za srpen 2022
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022

30.09.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022

Spotřební daň:

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022