Milostivé léto, které probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2022 umožnuje veřejnosti zbavit se některých exekucí u veřejnoprávních institucí. Vztahuje se pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.

Dlužníci z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace u závazků vůči Finanční správě mohou požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky. Na příslušnému finančnímu úřadu stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč poplatník o odklad nebo rozložení žádá.