Úřady práce České republiky, na základě zákona č. 196/2022 Sb. o jednorázovém příspěvku na dítě, započaly žadatelům za podmínek stanovených tímto zákonem vyplácet jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000,- Kč.

Jednorázový příspěvek je hrazen ze státního rozpočtu a poskytuje se jako finanční výpomoc s výživou a ostatními osobními náklady. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů se jedná o příjem od daně osvobozený podle § 4 odst. 1 písm. i) – příspěvek z veřejného rozpočtu.

Jednorázový příspěvek na dítě nebude započítáván do limitu 68 000,- Kč vlastních příjmů manžela/manželky, pokud bude po skončení zdaňovacího období poplatník uplatňovat ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění slevu na manžela/manželku podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů (až 24 840 Kč).