10.10.2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za srpen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

20.10.2022

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2022

25.10.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2022
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za září 2022
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022

31.10.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
 • oslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2022

Energetické daně:

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty