01.04.2021

Daň z příjmů:

 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2020, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

09.04.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.0.2021

Daň silniční:

 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021

20.04.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů:

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • splatnost paušální zálohy

26.04.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
 • kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za březen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.04.2021

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021

Energetické daně:

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty