Finanční správa informuje o možnosti požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky, a to bezplatně do 16. 8. 2021.

Toho mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.

Příslušnému finančnímu úřadu stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Nově lze žádost jednoduše vytvořit i prostřednictvím webové aplikace a zvolit vyhovující způsob podání.

V žádosti musí poplatník uvést a doložit některý ze zákonných důvodů, pro které může finanční úřad posečkání povolit. Finančnímu úřadu mohou být důvody žádosti doloženy všemi pro tvrzený důvod relevantními doklady.

(Zdroj FS ČR)