10.12.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

15.12.2021

Daň silniční:

 • záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z příjmů:

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.12.2021

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27.12.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021
 • souhrnné hlášení za listopad 2021
 • kontrolní hlášení za listopad 2021

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za listopad 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)

31.12.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021