02.10.2023

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023

Spotřební daň:

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023

10.10.2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.10.2023

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023

25.10.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023
 • souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
 • kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za září 2023
 • splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023

31.10.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
 • poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023