1. srpna 2023 vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) Informaci týkající se uplatnění DPH při bezúplatném dodání zboží, kterou se zároveň ruší Informace z roku 2014 aplikovaná pouze v případě darování potravin do potravinových bank. Z toho vyplývá, že nově bude možné, za daňově výhodnějších podmínek, darovat i nepotravinářské zboží s datem minimální použitelnosti nebo podléhající rychlé zkáze. Darováni je také možné přímo potřebným osobám nebo dobročinným institucím.

V případě, že si plátce u darovaného zboží oprávněně uplatnil nárok na odpočet DPH, tak musí DPH odvést na výstupu.