Daňové milostivé léto probíhá do konce listopadu 2023. O prominutí souvisejících úroků, pokut za pozdě podané přiznání, penále a některých exekučních nákladů mohou požádať dlužníci fyzické osoby, kteří uhradí v této lhůtě nedoplatek na dani vzniklý do 30. září 2022.

Na portálu MOJE daně, prostřednictvím nové funkce „Informace k mimořádnému odpuštění dluhů“, si může každý občan, ve své daňové informační schránce, ověřit, zda má u finančního úřadu evidován nedoplatek, který je relevantní pro daňové milostivé léto.