11.09.2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15.09.2023

Daň z příjmů:

 • čtvrtletní záloha na daň

Daň z neočekávaných zisků:

 • čtvrtletní záloha na daň

20.09.2023

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023

25.09.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023
 • souhrnné hlášení za srpen 2023
 • kontrolní hlášení za srpen 2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu
 • daňové přiznání za srpen 2023

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023

26.09.2023

Spotřební daň:

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)

30.09.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
 • žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH