Nárok na odpočet DPH u osobních vozidel kategorie M1 s pořizovací cenou nad 2 mil. Kč omezuje vládní konsolidační balíček.

Negativně se to projeví hlavně u leasingu osobních automobilů s pořizovací hodnotou nad daný limit a jejich následným prodejem jako použitých vozidel. V současnosti jsou tato vozidla v účetnictví zařazena do dlouhodobého majetku leasingových společností, ale ve smyslu konsolidačního balíčku bude docházet ke dvojímu omezení nároku na odpočet DPH na vstupu u leasingové společnosti, ale i na straně jejího zákazníka. Obdobná situace dvojího zdanění nastane i v případě operativního leasingu.