09.02.2024

Spotřební daň:

 • splatnost daně za prosinec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15.02.2024

Daň z příjmů:

 • učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2024 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2023

20.02.2024

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2024

26.02.2024

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za leden 2024
 • souhrnné hlášení za leden 2024
 • kontrolní hlášení za leden 2024

Spotřební daň:

 • splatnost daně za prosinec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za leden 2024
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2024 (pokud vznikl nárok)

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2024

29.02.2024

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2024