Od 14. ledna 2024 spustila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) novou online službu „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“.

Jedná se o další část digitální komunikace mezi osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) a ČSSZ v které najdou, například veškeré informace o aktuálním stavu:

  • pohledávek
  • vyúčtování přehledu o příjmech a výdajích

ČSSZ již nebude poštou rozesílat vytištěné roční vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění.