Na základě zaslaných podnětů pro podezření z daňových úniků při obchodování s platnými a neplatnými mincemi vyrobenými z drahých kovů v současné době analyzuje finanční správa.

Výsledky analýzy zatím poukazují na to, že některé subjekty nesprávně uplatňují zvláštní režim pro použité zboží dle zákona o DPH (stanovení základu daně pro odvod DPH pouze z rozdílu mezi prodejní cenou a pořizovací cenou). Tento postup nepovažuje finanční správa ve shodě s  Komorou daňových poradců za správný.

Obchodníky s mincemi vyrobenými z drahých kovů proto finanční správa žádá o prověření u svých uskutečněných obchodů, zda postupují v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty. V případě, že takto nepostupovali je třeba, aby nesprávný postup napravili podáním dodatečného daňového přiznání a kontrolního hlášení za příslušná zdaňovací období.

Kontrolní úkony u plátců u kterých budou pochybnosti přetrvávat zahájí finanční správa ve druhé polovině roku 2023.