09.06.2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

15.06.2023

Daň z příjmů:

 • čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20.06.2023

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023

26.06.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023
 • souhrnné hlášení za květen 2023
 • kontrolní hlášení za květen 2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za květen 2023
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023

30.06.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023

Spotřební daň:

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023