Finanční správa uplatňuje dočasnou toleranci vad podání u poplatníků, kterým byla od 1. 1. 2023 ze zákona zřizována datová schránka. K tomuto kroku přistoupila z důvodu nárůstu počtu chybně podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob  kterým je od tohoto data  zřizována datová schránka.

Daňový subjekt nedostane pokutu ve výši 1 000,- Kč v případech kdy:

  • v době od 1. 1. 2023 do 2. 5. 2023 nedodržel povinný elektronický způsob podání
  • podal daňové přiznání v nesprávném formátu či struktuře
  • podá daňové přiznání elektronicky do 2. 6. 2023, ale nedodrží správný formát nebo strukturu

Tolerance se nevztahuje na pokuty za opožděné podání.