17. února 2024 vstoupilo v platnost nařízení (EU) 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (tzv. nařízení DSA).

Nařízení výrazně mění pravidla pro fungování online zprostředkovatelských služeb:

  • poskytovatelé připojení k internetu
  • cachingové služby
  • internetová tržiště
  • sociální sítě
  • cloudové služby
  • online platformy
  • webový hosting
  • internetové vyhledávače

Uživatele těchto služeb získají větší kontrolu nad poskytovanými službami. Dohled nad dodržováním nových pravidel, prostřednictvím koordinátora digitálních služeb, určí Český telekomunikační úřad.