Termíny podání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2023:

  • do 2. dubna 2024 pro podání v listinné (papírové) podobě
  • do 2. května 2024 pro elektronická podání
  • do 1. července 2024 pro ty, kterým přiznání podává daňový poradce a pro povinně auditované firmy

Daňoví poplatníci, kteří mají ze zákona zřízenou datovou schránku, mají povinnost podat daňové přiznání elektronicky.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je nejjednodušší a nejrychleji podat prostřednictvím portálu MOJE daně.

Pro podání, která budou zaslána do 2. dubna ať už v listinné nebo elektronické podobě podle zákona platí základní (neprodloužená) tříměsíční lhůta. Netýká se to podání povinně auditovaných subjektů. Poplatníci, kteří budou daň doplácet ocení možnost prodloužení lhůty pomocí elektronického podání.