Finanční správa rozesílá složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí, které budou poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května 2022.

Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2022.

Poplatníci, kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostanou všechny potřebné informace do své e-mailové schránky.

Do datové schránky jsou tyto informace zasílány jejím držitelům.

Složenky mají předtištěn bankovní účet finančního úřadu včetně předčíslí a kódu banky a obsahují také QR kód.

Složenky nebudou doručeny těm:

  • kteří mají datovou schránku,
  • kteří platí prostřednictvím SIPO,
  • kteří se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně na e-mail,
  • kteří mají daň do 30 Kč.

Poplatník, který nemá daň vyšší než 5 000,- Kč, a jeho nemovité věci se nacházejí na území jedného kraje, obdrží pouze jednu složenku s platbou sečtenou dohromady za všechny nemovité věci v příslušném kraji.

Poplatník, který vlastní nemovité věci na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000,- Kč, najde v obálce více složenek.

V případě pokud:

  • částka daně nepřesáhne  5 000,-  Kč, je splatná celá do 31. května 2022,
  • částka daně přesáhne 5 000,- Kč, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu 2022), avšak poplatník ji může v termínu do 31. května 2022 zaplatit i najednou.

Způsoby placení daně:

  • bezhotovostní převod z účtu poplatníka na účet finančního úřadu,
  • na poště daňová složenka bez poplatku (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžná složenka,
  • prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2022).

Variabilní symbol: 
rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby

Konstantní symbol:
1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu
1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou