Do vnějšího připomínkového řízení míří návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a na dvojnásobek vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně.

V návaznosti na zvýšení limitu pro plátcovství DPH se na 2 mil. Kč zvyšuje novelou zákona o daních z příjmů i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená primárně od výše příjmů a sekundárně od výdajového paušálu.

V prvním pásmu jsou:

  • OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč ročně bez ohledu na typ samostatné činnosti,
  • OSVČ s příjmy do 1,5 mil. Kč ročně, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60% výdajový paušál,
  • OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80% výdajový paušál.

Ve druhém pásmu jsou:

  • OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč bez ohledu na typ samostatné činnosti,
  • OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60 % výdajový paušál.

Ve třetím pásmu jsou:

  • OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč bez ohledu na typ samostatné činnosti.

Předkládaný návrh zákona prodlouží mimořádné zrychlené odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022-2023, čímž naváže na zrychlené odpisy majetku pořízeného v letech 2020-2021 zavedené v důsledku dopadů covidové pandemie na podnikatele. V první odpisové skupině bude nadále možné odepsat majetek bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Ve druhé odpisové skupině bude možné odepsat majetek bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

(Zdroj: MF ČR)