09.06.2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

20.06.2022

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022

24.06.2022

Spotřební daň:

 • splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

27.06.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022
 • souhrnné hlášení za květen 2022
 • kontrolní hlášení za květen 2022

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za květen 2022
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022

30.06.2022

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022

Oznámení CRS (GATCA) + FATCA:

 • podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů