S účinnosti od 1. června do 30. září 2022 se dočasně snižuje sazba spotřební daně z benzínu a motorové nafty o 1,50 Kč na litr. Po započtení DPH by konečná cena na čerpacích stanicích měla klesnout až o 1,80 Kč na litr.

U nafty se jedná o snížení až na minimální sazbu danou evropskou směrnicí. Na konečnou cenu pohonných hmot hrají svou roli také kurzové změny – oslabení české koruny vůči americkému dolaru.

Ministerstvo financí v květnu rozšířilo svůj monitoring cen pohonných hmot na celý distribuční řetězec a prodloužilo svou cenovou kontrolu až do konce září. Cílem je dohlédnout na distributory pohonných hmot, aby snížili své velkoobchodní marže na předválečnou úroveň, a především ohlídat, že snížená spotřební daň nezůstane v maržích distributorů, ale plně se promítne do konečných cen pro řidiče.

Shromážděné cenové informace bude Ministerstvo financí analyzovat a vyhodnocovat ve spolupráci s Finanční správou, která má k dispozici údaje o všech transakcích distributorů pohonných hmot. Následně bude od 8. června na týdenní bázi reportovat údaje o promítnutí snížení spotřební daně do koncové ceny pohonných hmot pro řidiče. V případě nepříznivých výsledků kontroly je Ministerstvo financí připraveno zavést cenovou regulaci stanovující maximální výši marží u distributorů pohonných hmot, kteří jsou v ČR plátci spotřební daně.

Negativní dopad snížení spotřební daně na státní rozpočet činí za čtyři měsíce zhruba -4,2 mld. Kč. Ministerstvo financí nicméně odhaduje, že státní rozpočet bude na příjmové straně naopak posílen o tzv. inflační příjmy zejména z titulu vyššího inkasa DPH, které mohou na konci roku dosáhnout až +15 mld. Kč a kompenzovat tento výpadek.

(Zdroj: MF ČR)