Od 1. 7. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“). Podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.

Počínaje 1. 1. 2025 bude povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky.

Zásadní změny od 1.1.2022 jsou:

 • Předmětem daně budou pouze nákladní vozidla (kategorie N2, N3) nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla (kategorie O3, O4), výše daně pro zdanitelná vozidla bude stanovena až pro vymezená nákladní vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více. V praxi to znamená, že daň silniční se bude platit až za vybraná vozidlas  největší povolenou hmotností 12 tun a více a jejich přípojná vozidla s největší povolenou hmotností 12 tun a více.

 

 • Poplatníkem daně silniční je zejména ten, kdo:
 • a) je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
 • b) užívá zdanitelné vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena.
 • Dochází ke zrušení záloh a ke značnému snížení daně. Lhůta pro placení daně a podání daňového přiznání zůstává zachována, tj. 31. 1.
 • Dochází ke zrušení registrace k dani silniční ze zákona
 • V daňovém přiznání se uvádí pouze zdanitelné vozidlo
 • a) za které je dílčí daň (tj. daň za vozidlo) vyšší než 0 Kč,
 • b) za které se uplatňuje sleva na dani nebo
 • c) které je osvobozeno, pokud by jinak dílčí daň za něj byla vyšší než 0 Kč
 • Kategorie vozidla a další parametry rozhodné pro daň se zjišťují primárně z technického průkazu.
 • Kombinovaná doprava – poplatník uplatňující slevu má záznamní povinnost, tj. má povinnost uchovávat přepravní doklady s potvrzenými údaji z překladiště.

(Zdroj: FS ČR)