Ministr financí v souvislosti s mimořádnou událostí – ruskou invazí na území Ukrajiny využil své právomoci podle § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a vydal „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události“.

Účelem rozhodnutí je zmírnění některých sekundárních dopadů této mimořádné události na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty v České republice. Jedná se zejména o výrazné zvýšení cen pohonných hmot. Přistoupil  k hromadnému prominutí záloh na daň silniční splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně.