Vláda schválila zrušení zákona o evidenci tržeb (EET), který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023.

Na základě vyjádření Ministerstva financí vyplývá, že zbavením se této povinnosti poklesne podnikatelům administrativní zátěž, jakož i náklady s EET spojené. Hlavně na pokladní zařízení, jeho aktualizaci nebo na internetové připojení.

Význam EET výrazně oslabuje nárůst hotovostních tržeb, neboť snižuje množství transakcí, na které evidence tržeb cílí.

Z důvodu významné úspory na straně státu schválený návrh nepočítá s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy ani pro dobrovolně evidující podnikatele.