Milostivé léto umožňuje lidem zbavit se určitých exekucí u veřejnoprávních institucí. Neplatí to ale v případe závazků u Finanční správy.

Vztahuje se pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci. Netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.

U závazků vůči Finanční správě mohou dlužníci z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky. Stačí podat příslušnému finančnímu úřadu vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Nově lze žádost jednoduše vytvořit i prostřednictvím webové aplikace.

(Zdroj: FS ČR)