01.11.2021

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021

Energetické daně:

 • podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty

09.11.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

22.11.2021

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24.11.2021

Spotřební daň:

 • splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

25.11.2021

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021
 • souhrnné hlášení za říjen 2021
 • kontrolní hlášení za říjen 2021

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za říjen 2021
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)

30.11.2021

Daň z nemovitých věcí:

 • splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021