Vlivem růstu záloh na zdravotní a sociální pojištění  dohází, pro zdaňovací období roku 2022, k změně měsíční částky paušální zálohy.

Nově bude celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc  pro rok 2022 činit 5. 994,- Kč. V této částce je zahrnuto minimální zdravotní pojistné ve výši 2. 627,- Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 %, tj. ve výši 3. 267,- Kč a daň z příjmů ve výši 100,- Kč.