Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa na Slovensku, podepsali dohodu o elektronické výměně dat.

Odlehčí tak důchodců, kterým Sociální pojišťovna vyplácí důchody do České republiky, od předkládání dokladů o žití. Ty si budou sociální pojišťovny vyměňovat přímo mezi sebou.

Důchodci, kteří dostávají důchod z České republiky na účet a mají bydliště na Slovensku, budou potvrzení o žití předkládat České správě sociálního zabezpečení jen jednou ročně. Dosud tak dělali každé čtvrtletí nebo vždy při žádosti o výplatu dávky.

Pilotní provoz projektu bude probíhat do konce roku 2021. Smlouva nabude účinnosti 1. ledna 2022, kdy by se měl projekt pustit na ostře do plného provozu.

V první fázi projektu si pojišťovny budou vyměňovat údaje o úmrtí, aby nedocházelo k neoprávněné výplatě dávek. V dalších fázích přijde k vyměňování dalších informací jako například výška a druh důchodu, srážky.