Malé a stredné podniky, obzvlášť startupy, by mali jednoduchšie štartovať svoje podnikanie. Počíta s tým novela Obchodného zákonníka, ktorá zavádza nový model firmy – jednoduchú spoločnosť na akcie (j. s. a.).

J.s.a. bude môcť založiť jedna alebo viaceré osoby. Prvé by mali vzniknúť v roku 2017. Výška základného imania pri založení spoločnosti môže byť už od jedného eura. Akcie sa budú vydávať len v podobe zaknihovaného cenného papiera. Zriadený bude aj verejne dostupný register akcionárov, ktorý bude viesť centrálny depozitár cenných papierov a verejne bude prístupný na jeho webovom sídle.

Nový typ spoločnosti má zároveň optimálnu súčinnosť investorov a zakladateľov startupov a podporiť ich rozvoj na Slovensku. J.s.a. bude predstavovať hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Preberie niektoré prvky eseročky a akciovej spoločnosti. Pôjde o novú formu obchodnej spoločnosti, na ktorú sa budú vzťahovať viaceré zákonné ustanovenia o súkromnej akciovej spoločnosti. Nepôjde však o podtyp akciovej spoločnosti.

Táto forma podnikania slúži najmä pre právnu istotu investorov.

(Zdroj: HN)