Na základě konsolidace veřejných rozpočtů dochází od 1. 1. 2024  ke zrušení institutu plátcových pokladen a to v souvislosti s realizací připravovaného projektu Individualizace daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. V rámci projektu budou od plátců daně získávána individualizovaná data o příjmech poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti. V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů tak docházi k zmeně.

Od 1. ledna 2024 se plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za všechny zrušené plátcovy pokladny (organizační jednotky) zřízené do 31. 12. 2023, stává jejich zřizovatel. Ten přebírá od 1. 1. 2024 všechna práva a povinnosti plynoucí z titulu plátce daně, které do 31. 12. 2023 plnila plátcova pokladna.

V průběhu měsíce února 2024 provede správce daně, který byl místně příslušný zrušené plátcově pokladně, přesun daňových spisů na finanční úřad místně a věcně příslušný zřizovateli.