02.01.2024

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2023

Spotřební daň:

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2023

09.01.2024

Spotřební daň:

 • splatnost daně za listopad 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

22.01.2024

Daň z příjmů:

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2023
 • splatnost paušální zálohy

24.01.2024

Spotřební daň:

 • splatnost daně za listopad 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

25.01.2024

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí roku 2023 a za prosinec 2023
 • souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023
 • kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí roku 2023 a prosinec 2023

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2023

Spotřební daň:

 • daňové přiznání za prosinec 2023
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2023 (pokud vznikl nárok)

31.01.2024

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “ OSS ”)
 • režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2023

Daň z nemovitých věcí:

 • daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2024

Daň silniční:

 • daňové přiznání a splatnost daně za rok 2023

Oznámení dle DAC7:

podání oznámení dle § 14zzf zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů