Od 1. července 2023 začala platit Rámcová dohoda, kterou představila Evropská komise a, která zjednodušila pravidla při odvodech pojistného přeshraničních pracovníků na home-office, aby nedocházelo k jejich diskriminaci.

Rámcová dohoda umožňuje pracovat na home-office bez toho, že by zaměstnavatel musel pojistné registrovat a odvádět v zahraničí, tedy ve státě bydliště svých zaměstnanců.

Rozhodující pro pracovníky, kteří pracují v několika členských státech je to, v jakém rozsahu vykonávají práci ze svého bydliště. Pokud je to alespoň 25 %, podléhají pojistnému systému státu bydliště. Rámcová dohoda tento limit zvyšuje až na 49,9 % a zjednodušuje proces udělení výjimky, která bude po splnění podmínek schválena automaticky a to bez potřeby souhlasu druhého členského státu.