Od 1. července do 30. listopadu 2023 proběhne Daňové milostivé léto.

Fyzickým osobám umožní zbavit se souvisejících nedoplatků na dani, na úrocích, penále či pokutách, které vznikli do 30. září 2022.

Pokud drobné nedoplatky na dani a příslušenství dlužníkům fyzickým i právnickým osobám v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000,- korun, tyto jim ze zákona zaniknou.