03.07.2023

Daň z neočekávaných zisků:

 • podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků

Daň z příjmů:

 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

10.07.2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

20.07.2023

Daň z příjmů:

 • splatnost paušální zálohy
 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023

25.07.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023
 • souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
 • kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

Spotřební daň:

 • splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
 • daňové přiznání za červen 2023
 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

Energetické daně:

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023

31.07.2023

Daň z přidané hodnoty:

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

Daň z příjmů:

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023