Poplatníci za kterých daňová přiznání podávají daňoví poradci nebo mají nařízený audit, mají termín pro odevzdání/podání daňového přiznání za rok 2022 do pondělí 3. července 2023. Daň je třeba zaplatit tak, aby byla připsaná na účtu finančního úřadu nejpozději poslední den lhůty.

V tomto případě se spolu s daňovým přiznáním odevzdá i plná moc vystavená na konkrétního daňového poradce. V případě, že plná moc nebude předána, bude se na poplatníka přihlížet jako na osobu, která může být ze strany daňového úřadu penalizována.