Fyzické osoby s příjmem vyšším než 5 mil. Kč osvobozeným od daně mají povinnost podat „Oznámení o osvobozených příjmech“ ve stejné lhůtě, která platí pro daňové přiznání, a to do 3. dubna 2023.

Lhůta pro podání oznámení o osvobozených příjmech se týká těch poplatníků kteří podávají daňové přiznání elektronicky, a to do 2. května 2023. V případě, že za poplatníky podal daňové přiznání daňový poradce, se lhůta prodlužuje až do 3. července 2023. Toto platí v případe, že daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě, tedy do 3. dubna 2023.