Na základě důkladné analýzy Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství o využívání územních pracovišť finančních úřadů se jich k 01.07.2023 zruší 77. Vláda chce tímto krokem zefektivnit státní správu.

Finanční úřady budou pro dotčené obce k dispozici v úředních dnech prostřednictvím konzultačních služeb na svých kontaktních linkách. Osobní kontakt a pomoc daňovým subjektům dotčených obcí zajistí pracovníci finančních úřadů během svých častějších výjezdů a to hlavně v období, kdy daňové subjekty podávají největší počet daňových přiznání:

  • v lednu, tedy v době podávání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí,
  • v březnu s ohledem na základní lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů.