Finanční zpráva rozesílá informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023.

31. května 2023 končí lhůta pro zaplacení daně, nebo její první splátky.

Pokud daň nepřesáhne částku 5.000,- Kč, je splatná do 31. května. Pokud daň přesáhne částku 5.000,- Kč, může být uhrazena ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu příslušného roku).

Finanční správa informuje o výši daně z nemovitých věcí prostřednictvím:

  • SIPO – úhrada daně bude provedena standardně v souladu s podmínkami České pošty, s.p.
  • E-mailem – všechny informace potřebné k placení daně budou poplatníkum doručeny do jejich e-mailové schránky
  • Datovou schránkou – všechny informace potřebné k placení daně budou poplatníkum do jejich datové schránky.
  • Prostřednictvím DIS+ – poplatníkům, kteří mají zřízenu DIS+, se zobrazí údaje pro placení daně z nemovitých věcí v DIS+ na portálu MOJE daně v sekci NASTAVENÍ A INFORMACE O SUBJEKTU  DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. O skutečnosti, že jsou údaje pro placení daně dostupné v DIS+, bude uživatel informován notifikací.
  • Složenkou – fyzické osoby, které nevyužívají žádný z výše uvedených způsobů, obdrží do poštovních schránek složenku (poštovní poukázku A). Úhrada daně prostřednictvím poštovní poukázky je zpoplatněna dle aktuálního ceníku služeb České pošty, s.p.