Čas na na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je do 31. ledna 2022. Lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky končí 31. května 2022.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, kteří v roce 2021 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.  Daňové přiznání nepodávají poplatníci, kteří ho podali v uplynulých letech, a nezměnily se u nich skutečnosti rozhodné pro stanovení daně.