Podporu ze záručního programu COVID III (Program) budou moci čerpat podnikatelé nově také na projekty investičního charakteru, to znamená např. na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod. .

Program COVID III je realizován na základě zákona č. 228/2020 Sb., o státní záruce, a v souladu s veřejnou podporou dle tzv. Dočasného rámce, který Evropská komise přijala na jaře loňského roku v reakci na ekonomickou krizi způsobenou pandemií koronaviru. Platnost Dočasného rámce byla zkraje letošního roku prodloužena do konce roku 2021. V programu je možno poskytnout záruky v objemu až150 miliard korun, které umožní bankám poskytnout investiční i provozní úvěry až v objemu 500 miliard korun.

Prostřednictvím programu Záruka COVID III jsou podnikatelé podporování od června loňského roku.

Prostřednictvím ČMZRB zaručuje úvěrová portfolia komerčních bank a spořitelních družstev zapojených do Programu. Díky tomu banky poskytují podnikatelům do 250, resp. 500 zaměstnanců doposud pouze provozní úvěry se státní zárukou až do výše 90 %, resp. 80 % jistiny úvěru. Nyní ale již mohou podnikatelé získat v rámci tohoto programu také investiční úvěr se zárukou ČMZRB. Maximální výše tohoto úvěru může činit 50 mil. Kč.

Zatímco u provozních úvěrů je záruka poskytována na dobu tří let, v případě investičních úvěrů to bude až šest let. Parametry investičních úvěrů, které bude možné využít například na pořízení nových strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, výstavbu výrobních areálů, jejich rozšíření či rekonstrukci apod., pak stanovují do Programu zapojené banky a spořitelní družstva dle svých obchodních politik.

(Zdroj: MPO ČR)