V důsledku krizových opatření, která vláda přijala v rámci preventivních kroků proti šíření pandemie koronaviru, byly omezeny či zcela zakázány některé podnikatelské aktivity. Vláda proto připravila nový balíček programů, které mají těmto postiženým segmentům pomoci a prodloužila i platnost některých opatření, která už platila během jarní krize.

 • Daňové úlevy
 • Podpora udržení zaměstnanosti
 • Podpora inovativních firem v souvislosti s pandemií
 • Podpora podnikatelů (nájemné, kultura, sport, autobusová doprava)
 • Opatření pro zaměstnance

Daňové úlevy

Ministryně financí na základě souhlasu vlády vydala rozhodnutí, kterým promíjí daňovým subjektům, jejichž činnost byla zakázána či omezena usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 č. 1021

 • úrok z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020
 • zálohy splatné v prosinci 2020 na dani z příjmů fyzických osob, dani z příjmů právnických osob a dani silniční

Podmínkou prominutí je úhrada předmětných platebních povinností nejpozději dne 31. 12. 2020.

V platnosti zůstávají nebo budou prodloužena tak, aby pokryla i stávající situaci i další mimořádná opatření, která byla přijata v rámci předchozích liberačních balíčků

 • plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad. Týká se následujících situací:
  • prominutí úroku z prodlení,
  • prominutí úroku z posečkané částky,
  • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení,
  • vrácení daní při dovozu a prominutí celního nedoplatku,
  • potvrzení bezdlužnosti;
 • plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince. To zahrnuje zejména následující situace:
  • bezúplatné dodání zboží (ochranné pomůcky, testovací soupravy atd.),
  • bezúplatné dodání zboží k výrobě dezinfekce,
  • bezúplatné dodání zboží zdravotníkům,
  • bezúplatné dodání zboží složkám integrovaného záchranného systému, armádě ČR, pro potřeby sociálních služeb;
 • institut zpětného uplatnění ztráty

V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů, a to:

 • možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky,
 • možnost požadovat snížení či zrušení záloh,
 • možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav,
 • možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Ministerstvo financí v minulosti iniciovalo i legislativní opatření, která přinesla úlevu ve vybraných daňových oblastech:

 • snížení sazeb DPH (sazba 10 %) – budoucímu rychlejšímu oživení postižených segmentů podnikání pomůže významné snížení DPH, např. na točené pivo, na stravovací služby, ubytovací a kulturní služby, provoz lyžařských vleků, při vstupu na sportovní akce a do sportovních zařízení (včetně saun, fitcenter či posiloven).
 • snížení daně silniční u vozidel nad 3,5 t o 10 % přinese přímou redukci fixních nákladů jejich provozovatelům.
 • zrušení daně z nabytí nemovitých věcí má pozitivní vliv na trh s nemovitostmi a přináší významnou úsporu kupujícím.

(Zdroj: Vláda ČR)